Uw kind absent melden (ziekte, medische afspraken, begrafenis/crematie) kan op twee manieren:

Voicemail (24 uur per dag)
Als u het A. Roland Holst College belt (035-6247863), krijgt u een bandje te horen met een keuze. Kies 1 voor absentiemeldingen. Daarna wordt u gevraagd de naam en klas van uw kind in te spreken, de datum, tijd en reden van absentie.

Sms (24 uur per dag)
Het SMS absentienummer van A. Roland Holst College is 06-42500277. Dit nummer kunt u niet bellen, alleen SMS-en. Wij verzoeken u dit nummer in uw mobiele telefoon op te slaan onder ‘ARHC absentie’. Wilt u uw zoon/dochter per sms absent melden, sms dan voornaam, achternaam, klas, datum, tijd en reden absentie naar 06-42500277.

(Na het weekend graag opnieuw ziek melden)

Betermelden is niet nodig.

Uitzonderingen:

  • Als uw kind langdurig of regelmatig ziek is

Als een kind langdurig of regelmatig ziek is, lichten de ouders/verzorgers de mentor zo spoedig mogelijk in. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten.

Hier vindt u de lijst van de mentoren.

  • Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt

Bij ziekte tijdens schooltijd gaat hij/zij naar de leerlingenbalie op de eerste verdieping in De Jonker.
U wordt er vervolgens telefonisch over geïnformeerd dat uw kind ziek naar huis gaat. Als u niet telefonisch bereikbaar bent op dat moment, wordt de leerling gevraagd zich telefonisch te melden bij school op het moment dat hij/zij veilig thuis gekomen is.

Om zeker te zijn dat u als ouder/verzorger ervan op de hoogte bent dat de leerling die dag ziek naar huis is gegaan, verwachten wij uitsluitend in dit laatste geval nog een telefoontje van u.

  • BUITENGEWOON VERLOF?

Het verlenen van buitengewoon verlof – verlof onder schooltijd - is gebonden aan regels die de overheid vaststelt. Wilt u de regels en voorwaarden voor het verlenen van extra verlof nalezen, dan verwijzen wij u naar de site van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (www.rblgooi.nl).

U vraagt buitengewoon verlof aan voor:

  • Vakantie buiten de schoolvakanties
  • Huwelijksplechtigheden
  • Overige gewichtige omstandigheden

Voor de volgende zaken volstaat een gewone absentiemelding (via sms of voicemail):

  • Medische afspraken (dokter, tandarts, therapeut, e.d.)
  • Begrafenis/crematie
  • Auto- en scooterexamen

Indien u een aanvraag voor buitengewoon verlof voor uw zoon of dochter wilt indienen, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen.

We wijzen u erop dat uw aanvraag 8 weken - of in ieder geval zo lang mogelijk voor de begindatum van het verlof - bij ons binnen moet zijn.
Graag nog even uw aandacht voor het volgende:
Het indienen van een aanvraag betekent niet dat die ook automatisch gehonoreerd wordt. De teamleider van uw kind neemt de aanvraag in behandeling en informeert u zo spoedig mogelijk of het verlof wordt toegestaan.
Aanvragen aansluitend aan de zomervakantie worden niet gehonoreerd.