Welkom bij het decanaat van het A. Roland Holst College!

Het doel van het decanaat is om leerlingen te helpen kiezen. Kiezen voor een passend vakkenpakket of voor een geschikte vervolgopleiding aan het MBO, HBO en de universiteit. Leerlingen kunnen altijd de hulp van de decaan inschakelen.

In de tweede klas van de mavo en de derde klassen van quest, havo en atheneum zijn er speciale lessen in de mentorlessen om de leerlingen te ondersteunen bij het kiezen van een vakkenpakket.

Leerlingen in de bovenbouw worden via hun mentoren gestimuleerd om zelfstandig stappen te zetten in hun studiekeuze door het bezoeken van open dagen en meeloopdagen. In de examenklassen zijn er speciale boekjes met opdrachten die de leerlingen in de mentorles maken. Zo krijgen zij meer inzicht in hun kwaliteiten, interesses en over keuzes maken. Ook ouders wordt af en toe gevraagd eens mee te kijken en een aantal opdrachten te doen.

Met vriendelijke groet,

Stef van Dijk, decaan voor de MAVO
Iris Eckardt, decaan voor HAVO/VWO

E-mailadres: Arhc-decanaat@gsf.nl

                                 

                                     Sector- profielkeuze                                                                                                      Studiekeuze

 

        

 Formulieren (open dagen, vakkenpakket etc.)              Tips voor ouders                              Buitenland                            Vakkeninformatie

 

 

                           Testen                             Volg ons op Facebook