• Wanneer ga je naar de leerlingbegeleider?

Iedereen heeft wel eens zorgen of problemen. Soms maak je je zoveel zorgen of zijn je problemen zo groot, dat je er zelf niet meer uit komt. Je moet bijvoorbeeld steeds maar weer denken aan de scheiding van je ouders.
Lees meer.....
 

  • Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs houdt in dat een leerling de ondersteuning krijgt die nodig is. De school heeft zorgplicht, wat betekent dat voor iedere leerling een passende onderwijsplek gevonden moet worden. In de Gooi- en Vechtstreek zijn er drie soorten ondersteuning: basis, extra en speciaal.
Lees meer ....

  • Dyslexie, remedial teaching

Goede begeleiding van dyslexie.
Dyslectische leerlingen (waar een officieel rapport van bestaat) krijgen extra ondersteuning d.m.v. RT-uren tijdens het eerste leerjaar. Ze krijgen meer tijd voor hun toetsen, maar geen vergrotingen meer, omdat de overheid heeft bepaald dat de examens niet meer mogen worden vergroot.
Lees meer.....

  • Huiswerkklas

Op het Roland Holst is een huiswerkklas! Dat is handig want dan hoef je niet eerst een heel eind te fietsen voor je op huiswerkklas bent. Verder zijn de begeleidende docenten op de hoogte van de manier van werken op het Roland Holst, dus ook wel boeken er gebruikt worden, ze kennen de docenten en ze weten alles van SOMtoday.
Lees meer.....

  • Zorgplan 2016-2017

De basiszorg geldt voor alle leerlingen op het A. Roland Holst College, basis extra is er voor leerlingen die na interventies vanuit het team onvoldoende progressie boeken en Extra zorg is er voor de leerling die zonder –langdurige- extra ondersteuning geen zicht heeft op een diploma.
Lees meer ...........

  • Pestprotocol

Omdat wij een veilige school willen zijn, werken wij op het Roland Holst College met het pestprotocol. de ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende.
Lees meer.....