AANMELDEN VOOR DE 1e KLAS:

 

Hoe wordt een leerling geplaatst in één van onze brugklassen?

Via onderstaande link treft u hierover informatie aan:

Procedure aanmelding en toelating A. Roland Holst College leerlingen groep 8

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier:

Digitaal aanmeldingsformulier voor de eerste klas (brugklas)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: 035-6247863 of info@arhc.gsf.nl

Zit je in groep 8? En heb je je aangemeld voor het Roland Holst of ga je dat binnenkort doen? Dan kun je je opgeven voor de Cursus Snel Typen. Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

AANMELDEN VANAF DE 2e KLAS:

 

Aanmelding voor het nieuwe schooljaar

Aangemelde zij-instromende leerlingen voor het nieuwe schooljaar komen in eerste instantie op een wachtlijst. Definitieve plaatsingsmogelijkheid is pas bekend als de klassen zijn ingedeeld. Dan is namelijk bekend hoeveel ruimte er over is voor nieuwe leerlingen. Alvorens over te gaan tot plaatsing van een zij-instromende leerling, zal altijd kennisoverdracht betreffende de leerling plaatsvinden tussen de toeleverende en de ontvangende school. Daarna zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de teamleider en de ouders/leerling en mogelijk de zorgcoördinator.

Aanmelding voor instroom tijdens het lopende schooljaar

Wanneer een leerling wordt aangemeld voor instroom tijdens het lopende schooljaar, zal na bepaling of er plek is, kennisoverdracht plaatsvinden betreffende de leerling tussen de toeleverende en de ontvangende school. Daarna zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden tussen de teamleider en de ouders/leerling en mogelijk de zorgcoördinator. Vervolgens wordt aan de ouders teruggekoppeld of plaatsing op het A. Roland Holst College mogelijk is en per wanneer.

 

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het digitale aanmeldingsformulier:

Digitaal aanmeldingsformulier zij-instroom (vanaf klas 2)

Digitaal aanmelden: