Afkortingen vakken
AfkortingBetekenis
a&dart&design (beeldende vormgeving)
a&dqart&design quest (beeldende vormgeving)
a&dteart&design tekenen
a&sart&sound (muziek)
akaardrijkskunde
art&dart&design (beeldende vormgeving)
art&sart&sound (muziek)
art&tart&theory (kunst algemeen)
bibiologie
biobiologie
biolbiologie
ckvculturele en kunstzinnige vorming
dradrama
duDuitse taal
dutlDuitse taal en literatuur
ececonomie
econeconomie
enEngelse taal
entlEngelse taal en literatuur
faFranse taal
fatlFranse taal en literatuur
fifilosofie
gesgeschiedenis
gsgeschiedenis
gsvgeschiedenis en staatsinrichting
hvhhandvaardigheid
hwkhuiswerkklas
inInformatica
kv1kunstvakken I
laLatijnse taal en letterkunde
lolichamelijke opvoeding
lo2lichamelijke opvoeding 2
m&omanagement en organisatie
mamaatschappijleer
ma2maatschappijleer II
maatmaatschappijleer
MaSmaatschappelijke stage
mawmaatschappijwetenschappen
mlmentorles
nanatuurkunde
natnatuurkunde
neNederlandse taal
nemaNederlands en maatschappij
netlNederlandse taal en literatuur
nsnatuur- en scheikunde
nsk1natuur- en scheikunde I
nsk2natuur- en scheikunde II
pmpersoonlijk mentoruur
qmQuestMasters
rekrekenen
rektrekentoets
rktrekentoets
schkscheikunde
sciscience
skscheikunde
tmataal en maatschappij
tntechniek
toptijd voor onderzoek en prestatie
wiwiskunde
wisAwiskunde A
wisBwiskunde B
wisCwiskunde C
wisDwiskunde D
wonwetenschapsoriƫntatie
won-anwwetenschapsoriƫntatie-algemene natuurwetenschappen
zvzaakvakken

Overige afkortingen
AfkortingBetekenis
m/hmavo/havo
h/vhavo/vwo
a atheneum
qQuest
bbrugklas
haqhavo atheneum Quest
baqbrugklas (b-klassen) atheneum Quest
pwsprofielwerkstuk
TOPTijd voor Onderzoek en Prestaties
TPtoetsperiode
NIONederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
popractische opdracht
SEschoolexamen
CEcentraal examen
ptaprogramma van toetsing en afsluiting
EMprofiel economie en maatschappij
CMprofiel cultuur en maatschappij
NGprofiel natuur en gezondheid
NTprofiel natuur en techniek
SOKsport oriƫntatie keuze