Privacyinformatie

De Gooise Scholen Federatie mag, in afwijking van de EIC regeling, foto's, video's, geluidsfragmenten of ander materiaal van een op school ingeschreven leerling gebruiken voor promotionele doeleinden van de GSF, tenzij de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen heeft gemaakt bij de schoolleiding van de vestiging waar de leerling staat ingeschreven (leerlingenstatuut artikel 4, lid 6).