Gaat uw kind dit jaar cum laude over?

Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen hun eindrapport en weten ze in welk leerjaar zij volgend jaar zitten. Voor sommige leerlingen geldt dat zij zo’n goed eindrapport hebben dat zij cum laude over gaan.

We hebben nog zo’n twee maanden te gaan en cijfermatig kan er nog van alles gebeuren. Toch willen we deze cum-lauderegeling alvast onder uw aandacht brengen.

Om cum laude naar het volgende leerjaar te gaan, moet een leerling aan de volgende eisen voldoen:

  1. Geen enkel eindcijfer mag lager dan 7,0 zijn;
  2. Het gemiddelde van de eindcijfers moet minimaal een 8,0  zijn. (Dit wordt berekend met op 1 decimaal afgeronde cijfers);
  3. In de bovenbouw mavo/havo/vwo moeten de handelingsdelen CKV en LO(1) met minimaal een voldoende zijn afgerond.

Medio juni (voor de toetsweek) krijgen (de ouders van) de leerlingen die kansrijk zijn hierover bericht.